Welkom op de website van Netwerkgroep Orsus

Netwerkgroep Orsus is een stichting vóór werkzoekenden en door werkzoekenden. Orsus stelt zich ten doel om kansen te vergroten van werkzoekenden in Oost Achterhoek, het werkgebied van SDOA.
De Latijnse naam ‘Orsus’ betekent initiatief nemen, dit is ook waar onze deelnemers en de netwerkgroep voor staan.
Werkzoekenden zijn welkom op onze wekelijkse bijeenkomsten en kunnen zich bij ons aansluiten ongeacht leeftijd, niveau of achtergrond.

Luisterend Oor
Wij bieden de werkzoekende wekelijks een luisterend oor bij het verwerken van het rouwproces als gevolg van het verlies aan werk. Met name aan het begin van het traject is een intensive begeleiding via het groepsproces  een uitgelezen middel om weer op de rails te komen. Maar ook later geven we als groep aan de deelnemers die dat nodig hebben de noodzakelijke steun om te komen tot die nieuwe baan.

Sollicitatietraining
Bij de sollicitatietrainingen werken we met een cyclus. Na iedere periode wordt de cyclus herhaald. Dat doen we voor de tussentijdse instroom en voor deelnemers die langer bij ons zijn: voor hen is het een herhaling. In de les staat de inbreng en ervaring van de deelnemers centraal. Er wordt stilgestaan bij de onderdelen van het solliciteren. Na ieder les wordt het materiaal toegezonden zodat ook thuis aan de training kan worden gewerkt.

Coaching, sprekers en workshops
Tussendoor kan er individueel gecoacht worden via het inloopspreekuur van de trainer. Daar kan zo nodig een sollicitatiegesprek of onderdelen daarvan worden geoefend.  Onderdeel van onze dienstverlening is ook het uitnodigen van sprekers over onderdelen van het solliciteren en het geven van nuttige tips. Jaarlijks wordt daarnaast een workshop aangeboden om de weerbaarheid van de sollicitant te verbeteren.    

Waar en wanneer
Locatie: S.C.C. De Mattelier – Mattelierstraat 19, 7141 BP Groenlo, telefoon: 0544 462020 Elke vrijdag van 9.00-12.00 uur deelnemersbijeenkomsten.
In verband met corona vonden de bijeenkomsten uitsluitend digitaal twee keer per week plaats. 

Meer weten?
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de onderdelen van deze website. U kunt ook meer informatie verkrijgen via ons mailadres info@orsus.nl