Welkom op de website van Stichting Orsus

Aan onze website wordt gewerkt en daarom is deze tijdelijk niet actueel. Onze activiteiten zijn te volgen via Facebook. Voor vragen kunt u contact opnemen via info@orsus.nl.

Netwerkgroep Orsus is een stichting vóór werkzoekenden en door werkzoekenden welke zich zich ten doel stelt om kansen te vergroten van werkzoekenden in Oost Achterhoek.
De Latijnse naam ‘Orsus’ betekent initiatief nemen, dit is ook waar onze deelnemers en de stichting voor staat, daarvoor slaan wij de handen inéén. Dit wordt  gesymboliseerd door ons logo. Werkzoekenden zijn welkom op onze wekelijkse bijeenkomsten en kunnen zich bij ons aansluiten ongeacht leeftijd, niveau of achtergrond.

Waar
Adres: Buitenschans 3, Groenlo  Locatie ‘De Bron’
Elke donderdag van 10.30-11.30 uur voor vragen of advies.
Elke vrijdag van 9.00-12.00 uur deelnemers bijeenkomsten.

Werkzoekenden
Bij de werkzoekende is een slimmere aanpak nodig in het zoeken van een passende baan, omdat het traditionele solliciteren niet meer past in de huidige tijd. Van de werkzoekende wordt verwacht dat hij/ zij actief op zoek gaat naar de ‘onzichtbare’ vacature,  en ervaart hoe moeilijk het is om dat langere tijd gemotiveerd te blijven doen.
Voor velen raakt dit het persoonlijk leven. De kwaliteit om persoonlijk en succesvol te netwerken naar werkgevers is niet iedereen gegeven, en het is lastig om jezelf met de juiste timing te presenteren. Stichting Orsus heeft een eigen Orsus training. Ontwikkelt voor en door werkzoekenden om initiatieven te kunnen nemen, zich te ontwikkelen en zich te presenteren op de CV-bank.

Werkgevers
Werkgevers zijn vaak niet meer bereid om vacatures zichtbaar te maken vanwege kosten en benodigde tijd voor werving en selectie. Het zichtbaar maken van vacatures levert vaak een stortvloed op aan kandidaten. Deze stortvloed is begrijpelijk in economisch moeilijke tijden, omdat er in diverse sectoren mensen overbodig zijn geworden door bezuinigingen, en waarbij steeds meer werk geautomatiseerd wordt. In de terughoudendheid bij het aannemen van nieuw personeel is er steeds meer gebruik gemaakt van intermediairs w.o. uitzendbureau’s. In het automatisme waarmee dit gebeurd is het directe contact tussen werkgevers met werkzoekenden, mede door het commerciële belang van intermediairs, helaas steeds meer naar naar de achtergrond verdrongen. Toch blijven er voor werkgevers meer voordelen om directe contacten aan te gaan.

CV-bank
De timing waarop contact tussen werkzoekende en werkgever ontstaat, is bepalend voor de kansen die er aan beide kanten liggen voor het vervullen van een vacature. De timing van een vacature ligt echter bij de werkgever. Onze CV-bank voorziet in een behoefte van de werkgever om deze zonder intermediairs te raadplegen.
Vanuit de werkzoekende is er een behoefte om zichtbaar te zijn en zichtbaar te blijven voor werkgevers. Dit wordt mogelijk gemaakt met onze CV-bank waardoor er geen kans onbenut hoeft te blijven bij een vacature. Wij noemen dit ‘omgekeerd solliciteren’ Deze website richt zich met name tot werkgevers van Oost Achterhoek met het aanbod van onze groeiende CV-bank.

Onze CV-bank van werkzoekenden biedt gelijke kans in presentatie, en maakt het voor werkgevers in eigen regio mogelijk om direct met een kandidaat in contact te komen.