Deelnemers

Nieuwe deelnemers zijn weer welkom op de vrijdagochtend, nu de lockdown is opgeheven. Deelnemers konden tot dat moment digitaal twee maal per week deelnemen aan onze zoombijeenkomsten. Aanmelding kan via info@orsus.nl.

De netwerkgroep  maakt geen onderscheid in doelgroepen of situaties van werkzoekenden. Iedereen is welkom ongeacht of men vanuit WW of bijstandsuitkering solliciteert of dat men NUGger is of gekenmerkt met een arbeidsbeperking.

Het leren van elkaar en het uitwisselen van informatie staat voorop in het vinden van een baan. In de netwerkgroep steunt, motiveert en stimuleert men elkaar. Tevens wordt je netwerk enorm uitgebreid.

Mogelijke voordelen voor de deelnemer:

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan bovenstaande informatie.