Deelnemers

Nieuwe deelnemers zijn welkom op de vrijdagochtend, als de lockdown is opgeheven. Deelnemers kunnen tot dat moment digitaal twee maal per week deelnemen aan onze zoombijeenkomsten. Aanmelding via info@orsus.nl.

De netwerkgroep  maakt geen onderscheid in doelgroepen of situaties van werkzoekenden. Iedereen is welkom ongeacht of men vanuit WW of bijstandsuitkering solliciteert of dat men NUGger is of gekenmerkt met een arbeidsbeperking.

Het leren van elkaar en het uitwisselen van informatie staat voorop in het vinden van een baan. In de netwerkgroep steunt, motiveert en stimuleert men elkaar. Tevens wordt je netwerk enorm uitgebreid.

Mogelijke voordelen voor de deelnemer:

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan bovenstaande informatie.